ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท ไทยดับเบิลยูเอ็มเอ็ม  (“เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) ที่เข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของเราในปัจจุบันและอนาคตทางเรา จึงได้กำหนด การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดย (“ท่าน”) รับทราบและยินยอมในข้อตกลงและข้อกำหนดในการใช้บริการ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตอบโจทย์ เราจึงนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ ตลอดจนการวิเคราะห์ ทางเรา จึงมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็น เพื่อ

  • ใช้ในการประมวลผลเพื่อให้เราทราบถึงข้อมูล ในการใช้บริการ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลต่างๆมาพัฒนาช่องทางบริการต่างๆ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน สะดวกสบาย 
  • แจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และรายการส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางของเรา ในเครือ และ พันธมิตรของเรา

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับผ่านทางการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรงจากการลงทะเบียนผ่านระบบ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ เมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลเหล่านั้นรวมถึง

  • ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล์ ที่อยู่จัดส่ง ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี หมายเลขโทรศัพท์  ไอดีไลน์ ชื่อเฟสบุ๊ค
  • ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และ บริการ
  • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน user name , password, recovery email รูปภาพ 
  • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน รายละเอียดบัตรเครคิด บัญชีธนาคาร ประวัติการสั่งซื้อ 
  • ข้อมูลโดยใช้ Cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการรีวิวสินค้าและบริการ ข้อเสนอแนะ

ทางเราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน จนกว่าจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยผู้ใช้บริการ

ข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

ทางที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี) เรามีการเก็บข้อมูลส่วนตัวตามที่พวกเขาให้ไว้ในโปรไฟล์เช่นกัน ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถดู แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ (ยกเว้นพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้) ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเห็นและแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้เช่นกัน

ติดต่อเรา

การติดต่อเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ไทยดับเบิลยูเอ็มเอ็ม ที่อยู่เลขที่ 385 ม.3 บ้านศูนย์กลาง ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 หรือทางอีเมล์ thaiwmm@gmail.com

ติดต่อเลย!